Bestyrelsen

På den årlige generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse (se vedtægter).

Medlemmerne til bestyrelsen vælges for to år ad gangen, fordelt således at hele bestyrelsen ikke skiftes samtidig.

Desuden vælges to revisorer for en étårig periode.

Efter generalforsamlingen 2020 blev bestyrelsen konstitueret således:

Bestyrelsen:
Simon Elbæk Munk, #35 (Formand)
Jan Bay-Henriksen, #27 (Kasserer)
Lars Kjær Mortensen, #33 (Sekretær)
Torben Lange, #30
Tina Haasum, #29

Suppleanter til bestyrelsen:
Jonas R. Hansen, #13

Revisorer:
Susan Madsen, #17
Thomas Helt, #11

Revisorsuppleant:
Ikke besat

Back to top