Nordmands Antenneforening

I 2003 blev Skibby Kommune, Skibby Alm. Boligselskab og BO39 enige om at oprette en Antenneforening, hvis formål skulle være at drive og administrere et fælles antenne-anlæg. BO39 havde et anlæg stående ved Nordmandshusene, som foreningen købte og udvidede med de nye boligområder på Nordmandsvænget.

Nordmands Antenneforening blev stilftet i maj 2005, og har i dag ca. 105 medlemmer. Foreningen dækker Nordmandshusene og Nordmandsvænget.

Der er ikke tilslutningespligt til fællesantenneforeningen, men jfr nedenstående uddrag fra lokalplanen for området, er det ikke tilladt at opsætte antenner i det fri.

_________________________________________________________

Antenneforeninge opløste i 2017 sig selv, efter ordinær og ekstraordinær Generalforsamling. Størstedelen af medlemmerne overgik til Yousee.

Yousee overtog antenneforeningens kabelnet uden beregning, mod at forestår fremtidigt vedligehold heraf.

Referat fra sidste Generalforsamlinger findes her:

Referat_2017_08_21_Generalforsamling

Referat_2016_10_25_ExtraordinaerGeneralforsamling

Referat_2016_09_28_ExtraordinaerGeneralforsamling

Back to top