Lokalplan mv.

Her kan den gældende lokalplan for området hentes sammen med et notat, som beskriver regler omkring belægninger, belysning og beplantning.

Det er kun afsnittet om beplantning, der vedrører den enkelte grundejer. De øvrige afsnit af dette notat henvender sig mod fællesarealerne, veje og stier.

Lokalplanen er gældende for grundejerforeningens beboere.

 Lokalplan 86

Notat som tillæg til lokalplanen for området.

 Notat vedr. Helhedsplan for belægninger, belysning og beplantning

I øvrigt henvises til Frederikssund Kommunes hjemmeside vedr. lokalplaner for området.

http://www.frederikssund.dk

Back to top